W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Europejskie Centrum Solidarności zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Europejskie Centrum Solidarności.

Data publikacji strony internetowej: 2022-11-14 10:25:22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-28.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-12-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Europejskie Centrum Solidarności.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Rafał Seremak. Kontakt: dostepnosc@ecs.gda.pl, tel. 58 772 40 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Europejskie Centrum Solidarności jest Rafał Seremak, dostepnosc@ecs.gda.pl, tel.58 772 40 88.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Parking podziemny (poziom –1)

wjazd ulicą Nowomiejską – od ul. Jana z Kolna lub ks. Jerzego Popiełuszki
287 miejsc postojowych
8 oznaczonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami
ważne! – wejście do wind lub klatki schodowej przez ciężkie drzwi skrzydłowe, bez progu
miejsca postojowe dla rowerów – po lewej stronie od wjazdu

Wejścia do budynku

- wejście główne / dojście od pl. Solidarności i przez historyczną Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej oraz od strony ulicy ks. Jerzego Popiełuszki / drzwi automatyczne, wejście bez progu / otwarte przez cały rok
- wejście boczne / od ul. Nowomiejskiej / drzwi skrzydłowe, wejście z progiem (4 cm) / otwarte przez cały rok
- Ważne! Droga do wejścia głównego w ECS jest wybrukowana.

Co gdzie jest?
6 / taras widokowy / ważne! – wejście na taras przez drzwi skrzydłowe i niski próg
5 / poziom techniczny / zakaz wstępu
4 / biura Europejskiego Centrum Solidarności
3 / sale warsztatowe, przestrzeń Solidarność Codziennie
2 / wystawa stała, czytelnia archiwum
1 / wejście na wystawę stałą, biblioteka, mediateka, bar
0 / główne wejście do budynku, kasy, stanowisko z audioprzewodnikami, wystawa Stocznia, Wydział Zabaw, audytorium, sklep muzealny, kawiarnia, restauracja

–1 / parking podziemny

Wystawa stała

- Znajduje się na 1 i 2 poziomie budynku
- Zwiedzanie wystawy: drzwi i przejścia bez progów, piętra łączą schody i windy
- W przestrzeni wystawy można skorzystać z mobilnych siedzisk-stołków. Udostępniają je osoby obsługujące wystawę
- Na wystawie znajdują się multimedia (nagrania wideo i audio), w salach wystawowych jest zmienne natężenie światła i dźwięków
- W sali E (poziom 2) jest dostępny dotykowy światłoryt (grafika wypukła zbudowana na warstwach dzięki innowacyjnej metodzie adaptacji sztuk wizualnych do potrzeb osób niewidomych). Przedstawia zdjęcie autorstwa Chrisa Niedenthala, ukazujące premiera - - - Tadeusza Mazowieckiego, gdy wznosi rękę w geście zwycięstwa „V” po zaprzysiężeniu jego rządu w 1989 roku
- W sali F (poziom 2) w ramach instalacji pn. Labirynt wśród 68 tłumaczeń Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka na wysokości dłoni wbudowano zapis w alfabecie Braille’a.

Bilety

kasy biletowe znajdują się na poziomie 0 / ważne! – lady kas mają wysokość 120 cm i są zabezpieczone szklaną szybą
bilet ulgowy w cenie 22 zł przysługuje:
– osobom z niepełnosprawnościami (po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia), asystentce, asystentowi tej osoby
– cena zawiera opłatę za audioprzewodnik dla każdego zwiedzającego.

Audioprzewodnik

- ułatwia i wzbogaca zwiedzanie – koszt wypożyczenia audioprzewodnika wliczony jest w cenę biletu
- dostępny z audiodeskrypcją (polska i angielska wersja językowa)
- dostępny w polskim języku migowym

Pętla indukcyjna dla osób korzystających z aparatów słuchowych

- stacjonarna / dostępna przy kasach, w punkcie informacji, w punkcie wydawania audioprzewodników, w punktach informacyjnych Wydziału Zabaw i biblioteki oraz w audytorium (pierwsze dwa rzędy)
- naszyjna, mobilna / do wypożyczenia wraz z audioguidem na stanowisku wydawania audioprzewodników
- Wózki dla osób z niepełnosprawnością ruchową
- Wózki dla osób dorosłych (2 sztuki) są dostępne bezpłatnie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji – zapytaj przy kasach.

Szatnia / szafki samoobsługowe

Na poziomie 0 można skorzystać z szafek samoobsługowych.

Toalety

W budynku znajdują się oznakowane, bezpłatne toalety oraz toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnościami (poziom 0, 1, 2, 3).

Pokój rodzinny / pokój wyciszenia

- Dostępny na poziomie 0, obok toalet.
- Pokój jest wyposażony w fotel, umywalkę oraz przewijak.
- Windy

W budynku dostępne są trzy windy panoramiczne. Winda dojeżdża na każde piętro budynku.
Przyciski w windzie są wypukłe i mają oznaczenia w alfabecie Braille’a.
Winda ma system informacji głosowej w języku polskim i angielskim.

Odpowiedzialny za treść: Rafał Seremak
Opublikował w BIP: Logonet Logonet
Data opublikowania: 28.12.2022 12:27
Ostatnio zaktualizował: Rafał Rafał
Data ostatniej aktualizacji: 03.04.2023 14:25
Liczba wyświetleń: 270